Bayilik
1. Ortaklara ait kimlik fotokopileri, vergi ve vatandaşlık numaraları,
2. Şirket Kuruluş Gazetesi ve en son gazete onaylı fotokopileri,
3. Vergi Levhası (Fotokopisi),
4. İmza Sirküleri onaylı fotokopisi,
5. Oda Sicil kayıt Belgesi,
6. Firma yetkilisi ikametgâh,
7. Teminat Mektubu veya İpotek,
8. Firmaya ait özgeçmiş ve faaliyet alanını belirten yazı.